Fler oroar sig över ekonomin – oron störst bland unga kvinnor

Sex av tio svenskar är mer oroade för sin ekonomi nu jämfört med för ett år sedan, unga kvinnor är mest oroade. En av tre unga kvinnor mellan 16-34 år är oroliga för att pengarna inte ska räcka till hyran. Varannan ung kvinna är också orolig för att pengarna inte räcker till sommarsemestern. Detta visar en undersökning gjord av Kantar Sifo.

5
min read

Den digitala psykologtjänsten Ahum har nyligen undersökt svenskarna oro över det ekonomiska läget, med hjälp av Kantar Sifo*. 58 procent av alla svarande uppger att de känner mer oro än för ett år sedan på grund av det ekonomiska läget. En tredjedel (29 %) har haft oro som hindrat dem från att leva som vanligt senaste året, flest unga kvinnor har upplevt detta (37 %) men även kvinnor (35 %) och män (33 %) i åldern 35-55 år.– Drygt hälften av befolkningen upplever mer oro kopplat till ekonomin än för ett år och var tredje svensk uppger att deras oro senaste året hindrat dem från att leva som vanligt. Långvarig oro har negativ inverkan på individen såsom otrygghet och minskad livskvalitet men forskning visar också att hög oro hos medarbetare kan påverka företags resultat och ekonomiska tillväxt, säger Allireza Ghahremani, vd på AhumMest oro upplever svenska befolkningen över att familjen ska få det sämre på grund av det ekonomiska läget (31 %). Den näst största oron är om pengarna ska räcka till sommarsemestern (26 %). Allra mest oroliga för detta är den yngre målgruppen (39 %) där varannan av de yngre kvinnorna (48 %) uppger att de känner oro över detta. Kvinnor, (31 %),  oavsett målgrupp, är något mer oroliga än män (22 %), oavsett målgrupp, för att pengarna inte ska räcka till för ändamålet.

Unga kvinnor mest oroliga
Var tredje (29 %) ung kvinna, 16-34 år, upplever också oro över att ha pengar nog till att betala hyran, endast 19 procent av de jämnåriga männen kände samma sak. Nästan lika många av de yngre männen (22 %) som de yngre kvinnorna (24 %) kände dock oro över att pengarna ska räcka till mat.– De yngre kvinnorna är särskilt oroade för att inte ha pengar nog till sommarledigheten, att familjen ska få det sämre och att fritiden ska påverkas negativt av det ekonomiska läget. Hyran och mat oroar också dessa i större utsträckning än någon annan grupp, säger Allireza Ghahremani.Kvinnorna i den yngre åldersgruppen är däremot mest benägna att söka och få professionell hjälp för sin oro (14 %). Den äldre generationen, 56-79 år, uppger i störst utsträckning (94 %) att de inte är i behov av professionell hjälp. Inte heller uppger den äldre målgruppen, 56-79 år, särskild oro kopplat till det ekonomiska läget.

Oro kan påverka individ och företag
Långvarig oro kan leda till social isolering, svårigheter att etablera och upprätthålla relationer samt begränsa deltagande i sociala aktiviteter för individen. Det kan också ha en långsiktig inverkan på ensamhet, otrygghet och minskad livskvalitet. Forskning och studier visar dessutom på negativa potentiella samhällseffekter så som att hög nivå av oro kan påverka företags resultat och ekonomiska tillväxt. I en studie i Journal of Occupational and Environmental Medicine (2014) fann man att personer med högre nivåer av ångest hade lägre produktivitet på arbetsplatsen. https://www.jstor.org/stable/48501152

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 29–31 maj 2023. Totalt intervjuades 1054 personer i åldern 16–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Link Copied!