Adhd-patienter kommer att få snabbare tillgång till psykologisk behandling

Nytt samarbete kommer skapa fler möjligheter för vård av adhd-patienter. Med hjälp av psykologtjänsten Ahums tekniska plattform och specialistkliniken Leiras iKBT-behandling för adhd, kan högspecialiserad psykologisk behandling förmedlas snabbare till fler.

5
min read

Enligt en Kantar Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Ahum under våren 2023, var sex av tio svenskar mer oroade för sin ekonomi nu jämfört med för ett år sedan. Undersökningen gjorde inför Riksbankens senaste besked den 29 juni som innebar höjd styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent.

- Våra terapeuter har i samtalen under våren märkt av en ökad oro över den ekonomiska situationen. Efter Riksbankens besked om ännu en höjning nu och förmodligen ytterligare under hösten, väntar vi oss fler sådana samtal, säger Alireza Aromäki Ghahremani, vd på Ahum.

Enligt undersökningen angav dessutom var tredje (29 %) svensk att deras oro senaste året hindrat dem från att leva som vanligt.

Legitimerade psykolgogen Ellen Risto på Ahum ger följande tips för att hantera oron:

1. Försök att skilja på vad som är oro och vad som är problem som går att lösa
Om du är i en situation som är problematiskt på riktigt kan du försöka definiera problemet och brainstorma möjliga lösningar. Välj sedan en lösning, testa den och utvärdera sedan. Om det inte fungerade, tar du en annan lösning av de du brainstorma fram.

2.  Påminn dig själv om att oro är en legitim känsla som alla människor har
Det är alltså helt normalt och naturligt att känna oro. Det är inte farligt med måttlig dos av oro och det är något alla känner av ibland. Det är när det börjar påverka ditt liv negativt du behöver ta tag i situationen och få hjälp.

3. Använd orostund
En orostund är cirka 10-15 minuter där du får oroa dig så mycket du vill. Det här kan du göra när som helst på dagen, dock inte strax före läggdags. Under resterande tid när det kommer en orostanke kan du föreställa dig att du lägger den i en ask som du plockar fram på din orosstund, och så skiftar du tillbaka fokus på vad du höll på med. Målet är att kunna leva sitt liv utan att oron ska få styra/ta för mycket plats.

4. Försök identifiera katastroftankar/orostankar
Exempelvis “tänk om jag inte kommer ha ett hem”. Distansera dig från tanken genom att typ tänka “det där är en orostanke, den behöver jag inte lyssna på”. Då får inte tanken lika stor plats.


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 29–31 maj 2023. Totalt intervjuades 1054 personer i åldern 16–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Link Copied!