Ahum revolutionerar företagshälsovården med imponerande tillväxt och nytänkande lösningar

Ahum, en framstående aktör inom psykisk hälsa och företagshälsovård, meddelar en imponerande tillväxt. På bara ett år har användarbasen ökat från 300 till 17 000 användare. Genom innovativa strategier och nya tjänster har företaget transformerat företagshälsovården.

5
min read

Ahum startade som en B2C-plattform där de matchande privatpersoner med rätt terapeut, men har sedan 2023 satsat på erbjudandet mot B2B. Idag har de imponerande kunder som Bonnier News, Pinchos och The Gang. Företagets vision är att revolutionera företagshälsovården genom snabb och effektiv hjälp, med 140 legitimerade terapeuter tillgängliga inom 24 timmar och en rad digitala tjänster.

"Vi har fokuserat på att göra företagshälsa tillgänglig för alla – för både chefer och medarbetare, oavsett behov. Mental hälsa på arbetsplatsen är avgörande för hållbar framgång, och våra siffror bekräftar att vår strategi fungerar. Att skapa en meningsfull inverkan på företagshälsa är inte bara en ambition, det är en nödvändighet", säger Allireza Aromäki Ghahremani, VD på Ahum.

Ahum har det senaste året introducerat flera nya funktioner i sin plattform, däribland en chattfunktion för direktkommunikation mellan arbetsgivare och terapeut, för att förenkla återkoppling och öka effektiviteten vid arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Idag står psykisk ohälsa, främst stressrelaterad, för närmare hälften av alla sjukfall. Arbetsgivare uppskattas betala i snitt 100 000 kronor för varje fall av långtidssjukfrånvaro. 

Då har vi inte ens berört kostnaden för frisknärvaro: när medarbetare är närvarande på arbetsplatsen men presterar på en lägre nivå”, säger Allireza.

För mer information, kontakta:

Stina Rasmussen, Head of PR

stina@ahum.se

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Link Copied!