Förebyggande insatser kan bryta psykisk ohälsa på jobbet

Psykisk ohälsa är ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i Sverige och antalet sjukskrivningar fortsätter att öka. Hårdast drabbade är kvinnor, där risken för att bli sjukskriven är 31 procent högre än män. –Det är tydligt att det inte räcker med att sätta in reaktiva insatser för att forma ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare, säger Allireza Aromäki Ghahremani, vd på Ahum.

5
min read

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukfrånvaro i Sverige idag och få arbetsplatser erbjuder medarbetare insatser som faktiskt gör skillnad. Kostnaden för både företag och drabbade individer är enorma.

–Arbetsgivare tenderar att dela upp medarbetarnas psykiska ohälsa i arbetsrelaterade och privata problem. Man vill helt enkelt inte hantera eller ta ansvar för en medarbetare som inte mår bra privat. Det är ett omodernt synsätt och blir problematiskt då det som händer utanför jobbet påverkar hur man är på jobbet och hur man utför sina arbetsuppgifter, säger Allireza Aromäki Ghahremani.

Siffror från Försäkringskassan visar bland annat att kvinnor löper högre risk att bli sjukskrivna på grund av depression, ångest och stressrelaterade besvär jämfört med män. En av orsakerna är bristande balans mellan arbete och familjeliv, där kvinnor ofta tar ett större ansvar i hemmet.

–På en mer allmän nivå påverkar stress i arbetslivet, i kombination med livet utanför arbetet, risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Den psykiska arbetsmiljön måste börja ses som lika viktig som den fysiska. Det är arbetsgivarens ansvar att uppmärksamma, synliggöra och arbeta proaktivt med alla typer av risker för att förebygga att någon blir sjuk, fortsätter Allireza Aromäki Ghahremani.

Att gå från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt till mental hälsa har stora positiva organisatoriska effekter och kan ses som en långsiktig investering. I många fall är sjukskrivningar kostsamma, både för företag och den anställda. Enligt en undersökning från Skandia kostar sjukskrivningar 62 miljarder kronor per år. Dessutom kan vägen tillbaka till arbetslivet bli lång och jobbig. Att fånga upp medarbetare innan ett påbörjat sjukfall kan bryta den negativa trenden.

–Arbetsgivare behöver utforma ett hållbart arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö. Friska medarbetare gynnar hela verksamheten och den mentala hälsan på arbetsplatsen behöver prioriteras. Arbetsgivare måste erbjuda lösningar som ökar sannolikheten för att tillfriskna oavsett hur, var, när problematiken uppstått.

Att skapa processer som eliminerar stigmatiseringen och att underlätta för medarbetare att få stöd för psykisk ohälsa kan därför gynna alla typer av organisationer. Det kan man göra genom att erbjuda individanpassade terapiformer, genom att fånga upp individer vid första tecken av psykisk ohälsa och erbjuda behandlingsupplägg efter behov, livsschema och preferens.

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Keep exploring

Link Copied!