Nu ska alla sjukvårdsstudenter utbildas i digital vård

Regeringens utredare föreslår att alla studenter inom medicinska utbildningar framöver ska utbildas i digital vård, något som påverkar närmare 80 000 studenter. Förslaget välkomnas av den digitala psykologtjänsten Ahum.

5
min read

Den 13 september presenterades utredningen “Effektiv och behovsbaserad digital vård” av Socialdepartementet och utredare Björn Eriksson. I utredningen föreslås att alla relevanta medicinska grundutbildningar ska införa obligatoriska moment där studenterna utbildas i hur de kan använda digitala verktyg i yrkeslivet. Förslaget välkomnas av Ahum, en digital psykologtjänst.

– Digital vård är här för att stanna. Rätt utförd sparar den tid och pengar för både patient och vårdpersonal, vilket är avgörande för att tillgodose det ökande vårdbehovet. Hittills har vårdpersonal varit utlämnad till sunt förnuft och internutbildningar, det är på tiden att de utbildas mer ordentligt. Det tjänar alla på, säger Allireza Aromäki Ghahremani, vd på Ahum.

Utredaren Björn Eriksson slår fast att teknikutvecklingen går snabbt och att utbildning i digital vård är nödvändigt för alla inom vård och omsorg. Förslaget som lagts fram skulle enligt utredningen “(...) bidra till att studenter som erhåller examen ges bättre förutsättningar att möta patienter digitalt i sin yrkesroll.”

Vad som gör förslaget extra angeläget är att samma utredning föreslår att alla regioner från och med oktober 2025 ska kunna erbjuda digital vård, om det inte anses nödvändigt med fysisk.

– Den digitala vården brottas fortfarande med barnsjukdomar, vilket vi sett flera exempel på de senaste åren. Vi ser det här förslaget som ett rejält kliv i rätt riktning för att utveckla en för samhället livsviktig sektor, fortsätter Allireza Aromäki Ghahremani.

I februari slog Sveriges kommuner och regioner (SKR) fast att ökad digitalisering är avgörande för att göra vården bättre för patienterna och för samhället i stort. Inte minst är verktygen viktiga för att möta det ökade vårdbehovet utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad. Att utbilda vårdstudenter inom digitala verktyg är också avgörande för att uppfylla regeringen och SKRs vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på e-hälsa.

Förslaget, som föreslås träda i kraft 2025, kommer om det antas att påverka samtliga studenter inom relevanta medicinska grundutbildningar. Läsåret 21/22 studerade sammanlagt 79 000 studenter inom områdena vård och omsorg samt medicin och odontologi.

Läs hela utredningen “Effektiv och behovsbaserad digital vård” här.

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Link Copied!