Psykologtjänsten Ahums investeringsrunda: 18 miljoner för bättre mental hälsa på jobbet

Psykologtjänsten Ahum tar in 18 nya miljoner för att satsa på helhetslösning mot företag. Syftet är att förbättra den mentala hälsan på fler arbetsplatser runt om i landet. ”Vi vill erbjuda medarbetare lösningar som verkar preventivt mot psykisk ohälsa men som även ökar sannolikheten för att tillfriskna, oavsett hur, var och när problematiken uppstått” säger Allireza Ghahremani, vd på Ahum.

5
min read

Psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige. Det visar en rapport från Försäkringskassan. Kvinnor har generellt sett högre risk än män att drabbas, särskilt för stressrelaterad psykisk ohälsa, med hela 41 procents högre risk än män. Studier visar att bristande balans mellan familjeliv och arbete har en betydelse för sjukfrånvaro.

– Arbetsgivarna tenderar att dela upp medarbetarnas psykiska ohälsa i arbetsrelaterade och privat problem, man vill helt enkelt inte hantera eller ta ansvar för en medarbetare som inte mår bra privat.  Det är ett omodernt synsätt och blir problematiskt eftersom det som händer utanför jobbet ofta påverkar hur man är på jobbet och utför sina arbetsuppgifter, säger Allireza Gahremani, vd på Ahum.

Ahums process ska eliminera stigmatiseringen för medarbetare att söka hjälp för psykisk ohälsa. Målet är att företag ska skapa god mental hälsa på arbetsplatser genom att arbeta preventivt med individanpassade terapiformer. Genom plattformen fångas individerna snabbt upp och erbjuds ett behandlingsupplägg baserat på behov, livsschema och preferens. Metoden som används kallas för “blended therapy”, en evidensbaserad terapiform som kan kombinera fysiska eller digitala terapisessioner med internetbaserad KBT efter behov. Det innebär att Ahum kan erbjuda en terapiupplevelse som möter individen precis där den är.

– Vi vill erbjuda medarbetare lösningar som verkar preventivt mot psykisk ohälsa men som även bidrar till snabbare tillfrisknande, oavsett hur, var och när problematiken uppstått, fortsätter Allireza Ghahremani.

Övertecknad investeringsunda

För att få ut B2B-tjänsten på marknaden har Ahum nyligen avslutat en investeringsrunda om 15 miljoner kronor. Investeringsrundan blev övertecknad och bolaget tar nu in totalt 18 miljoner i nya investeringar.  Den förra investeringsrundan avslutades i december 2020 och innebar 11 miljoner kronor.

– Vår tjänst är en win-win för alla. Arbetsplatsen mår och presterar bättre, dessutom är det ett viktigt signalvärde för företag som vill behålla nuvarande och attrahera morgondagens talanger, säger Allireza Ghahremani.

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Link Copied!