Stressfria dagen: Stressignaler att ta på allvar

Lördagen den 28 maj uppmärksammas stressfria dagen. Den finns för att belysa de negativa effekter som stressen har och hur vi kan förebygga detta. Stress ingår i livet och är något som alla upplever. Men när påfrestningarna blir större än vad vi tycks klara kan det i sin tur leda till utmattning. Ellen Risto, legitimerad psykolog på Ahum har samlat några exempel på stressignaler som man bör ta på allvar.

5
min read

Stress är en naturlig reaktion när vi ställs inför påfrestningar. Att uppleva kortvarig stress då och då är alltså en naturlig reaktion som kan hålla oss alerta och fokuserade. När stressen däremot är återkommande och långvarig så kan den leda till utmattningssyndrom. Antal personer som är sjukskrivna på grund av stress har ökat senaste året och i februari i år registrerades över 37 700 pågående sjukfall, den högsta siffran på fem år.1

Symptomen vid stress skiljer sig beroende på om stressen är kortvarig eller långvarig. Med kortvarig stress menas stress som upplevs under en kort period – exempelvis inför en viktig presentation. Medan långvarig stress uppkommer när den kortvariga stressen är ganska konstant under längre perioder – exempelvis om du alltid har för mycket att göra på jobb eller inte får ihop vardagspusslet.

Ofta kanske man inte upptäcker att man är stressad förrän man gör något som är tecken på stress. Psykologen Ellen Risto har listat olika beteenden som stressade personer som hon pratat med har uppgett.

Saker du gör som kan vara tecken på stress

 • Träffa vänner och familj som man annars tycker om att göra, gör mig nu irriterad.
 • Öppnar kylskåpet och glömmer vad jag ska ha.
 • Glömmer bort att äta eller gå på toa.
 • Svårt att hålla en röd tråd eller har svårt att förklara något.
 • Pratar i halva meningar.
 • Hoppar mellan arbetsuppgifter utan att göra klart något.
 • Att lyssna på stökiga poddar eller hög musik blir för mycket intryck, vilket jag vanligtvis kan hantera.
 • Lyssnar på röstmeddelanden i 2x hastigheten.
 • Har en snabb låt på repeat i huvudet som jag inte blir av med.
 • Spänningshuvudvärk.

 1. Försäkringskassan. Antal personer som är sjukskrivna på grund av stress: https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIj8nKt8jNTrNKy9YpLgMLFJZlIrJTEksSkxGL9gmxHRQDoXc20/#!/sjuk/sjp-pagaende-sjukfall-diagnos-f43/SJPPagSjukfallDiagnosF43 Hämtat 23 maj 2022.

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Link Copied!