Ahum tar in ytterligare miljoner

Den svenska, digitala psykologiplattformen Ahum tar in 15 miljoner för fortsatt expansion i Sverige och etablering utanför landet.

5
min read

Ahum är en ledande aktör inom området mental hälsa och ambitionen är bli en av de största aktörerna i Europa. Det nya kaptialet som tillförs Ahum ska användas till fortsatt expansion i Sverige och etablerandet av en första marknad utanför Sverige samt att fortsätta utvecklingen av produkten med stort fokus på generative AI.

- Marknaden inom mental hälsa är enorm och växer snabbt. Möjligheten att transformera denna marknad till att vara lätttillgänglig, tillförlitlig och ge människor möjlighet att blomstra och nå deras fulla potential är något jag anser är väldigt viktigt. Detta kan åstadkommas med en product som är digital, har en stark matchningsfunktion, högt kvalificerade psykologer och generativ AI. Ahum har de pusselbitarna och kan därför erbjuda en produkt som verkligen kan göra skillnad för människors liv säger Tom Nyman som ledde denna finansieringsrunda genom bolaget Tom Nyman Holding AB.

Området mental hälsa är snabbt växande och är en stor utmaning för väldigt många människor i dagens samhälle. Ahum är väl positionerad på denna marknad med en avancerad produkt och kvalificerade psykologer.

- Psykisk ohälsa spirar inte plötsligt som en blixt från klar himmel, utan växer fram successivt. I de flesta fall kan effektiva interventionsprogram som syftar till att minska stress och stärka medarbetarnas förmåga att hantera motgångar bidra till betydande förbättringar. Vi har utvecklat en förlösande process som bryter stigmat kring psykisk ohälsa och uppmuntrar över 25 procent av användarna att ta del av våra tjänster, säger Allireza Ghahremani, VD på Ahum.

På arbetsplatser är det vanligt förekommande att psykisk ohälsa inte hanteras förrän situationen blivit kritisk. Detta kan delvis bero på bristande kunskap och verktyg hos arbetsgivaren samt att mentala hälsoproblem är mindre synliga än fysiska skador. Denna osynlighet gör att arbetsgivare ofta missar de mentala utmaningar som medarbetare bär på, vilket i sin tur påverkar företagets tillväxt potential negativt. Ahum har utvecklat en progressiv lösning och är engagerade i att kontinuerligt investera i innovativa metoder som hjälper ledningen att visualisera och förstå problematiken kring psykisk ohälsa. Genom att använda ett datadrivet arbetssätt kan utmaningar hanteras både tidigt och på ett effektivt sätt.

I dagsläget har Ahum 50 företagskunder med totalt 18000 medarbetare. Ahum tillhandahåller också en app som de anställda kan logga in på för att få hjälp med allt ifrån stresshantering till prokrastinering. Målet är att det ska finnas något för alla direkt när behovet dyker upp. I appen erbjuds också hälsoscreenings för att identifiera utmaningar i ett tidigt skede, för hela företag eller enskilda team. För anställda med behov av behandling erbjuds terapisamtal med någon av Ahum´s 140 terapeuter eller onlinebehandling med chattstöd från en terapeut.

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Link Copied!