Ny undersökning: Arbetsgivarna duckar ansvar för psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa har de senaste åren ökat kraftigt i samhället och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Trots att arbetsgivare sedan 2016 har ett formellt ansvar för arbetstagares psykiska och sociala arbetsmiljö är frågan om psykisk ohälsa ofta lågt prioriterad hos verksamhetsledningen. Det visar en ny undersökning som den digitala vårdgivaren Ahum genomfört tillsammans med Sveriges HR-förening.

5
min read

I undersökningen, som baseras på svar från nästan 200 företag och myndigheter i Sverige, uppger knappt var tionde svarande att frågan om psykisk ohälsa inte alls är en viktig fråga bland chefer i sina organisationer. Så många som tre av tio svarar att man inte alls arbetar med frågan om psykisk ohälsa på ledningsgruppsnivå. Hälften svarar att det inte finns några som helst krav från verksamhetens styrelse på hur man ska arbeta med frågan.

- Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem, som dessutom just nu späds på ytterligare av det ekonomiskt pressade läget med stigande räntor, hög inflation och klimatkris.Arbetsgivarnas ansvar och roll i det preventiva arbetet kan inte nog understrykas. Men undersökningen visar att väldigt många duckar frågan. Det är mycket alarmerande. Därför behöver arbetsgivare uppmärksamma frågan om psykisk ohälsa och arbeta förebyggande, säger Allireza Aromäki Ghahremani, VD för Ahum.

Sedan i mars 2016 har arbetsgivare ett formellt och faktiskt ansvar för arbetstagares psykiska och sociala arbetsmiljö, vilket följer av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I praktiken innebär kravet att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsgivare ska exempelvis se till att kraven på arbetsmängd och svårighetsgrad vägs upp med tillräckliga resurser. Reglerna säger också att det är viktigt att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar risker som är kopplade till arbetsbelastning.

Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassanden vanligaste orsaken till sjukskrivning i landet. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan år 2010 och står idag för närmare hälften av alla pågående sjukfall. Framför allt ökar sjukskrivningar på grund av stress i form av utmattningssyndrom.

Om undersökningen

Resultatet från undersökningen baseras på jämnt fördelade enkätsvar från 178 aktörer inom privat och offentlig sektor. Respondenterna har olika roller inom HR-avdelningen. Undersökningen genomfördes av Sveriges HR-förening under perioden 1 oktober 2022-6 november 2022.

ahum logo
Ahum Works

Own your emotions

Link Copied!